amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Visioenen en uittredingen

Visioenen en uittredingen

Openbaringen van goddelijke wijsheid

De auteur had al vanaf zijn prille jeugd de gave om bewust uit zijn lichaam te kunnen treden en zich deze belevenissen te herinneren. Hij krijgt lessen en er worden hem vele boodschappen gegeven in de vorm van belevenissen die hij meemaakt met een begeleidende engel.

Door de jaren heen heeft hij meer dan duizend van dergelijke ervaringen gehad en de meeste daarvan opgeschreven. Dit boek bevat er een kleine selectie van.

De lessen die hij tijdens de uittredingen krijgt, zijn soms zeer specifiek en hebben veel hulp kunnen bieden in situaties die zich in het dagelijks leven voordeden. Veel van wat hij ervaren heeft, had een bredere en hogere betekenis. Het was niet uitsluitend voor hem, persoonlijk bedoeld.

Gaandeweg werd een patroon zichtbaar van de weg die de mensheid gewild heeft en nog volgen gaat in de toekomst. Dit inzicht leidde tot een volledige ommekeer in het leven van de auteur en een opnieuw bekijken van alles waarmee hij op dat moment bezig was. Bewust begon hij te zoeken naar antwoorden op de vele vragen die hij had over de bestemming van de mensheid.

Opmerkelijk is de eigentijdse en ongecompliceerde wijze waarop de boodschappen worden gegeven. Zij zijn voor iedereen te begrijpen. Indrukwekkende openbaringen over de bestemming van de mensheid.


Jaap Hiddinga studeerde chemie en zette in 1984 een petrochemisch ingenieursbureau op in Schotland. In 1993 kreeg hij een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde en besloot hij het bedrijf dat hij had opgebouwd te verkopen. In 1996 vestigde hij zich als onafhankelijk adviseur voor management and export marketing voor het midden- en kleinbedrijf.

Jaap Hiddinga
esoterie
paperback
144 blz
isbn 9020283359
9789020283358
Ankh-Hermes
prijsindicatie € 12,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018