amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Woordenboek van de familienamen in BelgiŽ en Noord-Frankrijk

Woordenboek van de familienamen in BelgiŽ en Noord-Frankrijk

Het WOORDENBOEK VAN DE FAMILIENAMEN van de bekende naamkundige dr. Frans Debrabandere telt meer dan 150.000 familienamen. Het verklaart niet alleen Nederlandse en Vlaamse namen, maar ook Waalse, Picardische, Duitse. De historische contacten en migratiebewegingen uit en naar deze landen en streken brengen met zich mee dat vele namen achter hun Nederlandse of Romaanse voorkomen een heel andere herkomst verbergen.

Door zo veel mogelijk terug te gaan tot de middeleeuwse vorm van de namen, heeft de auteur het geheim van talrijke misleidende of raadselachtige geslachtsnamen kunnen ontsluieren.

In het woordenboek wordt elke familienaam bondig verklaard en waar mogelijk met oude, historische bewijsplaatsen geÔllustreerd, waaruit vaak de verklaring en meestal de bakermat afgelezen kan worden. Ten slotte wordt naar publicaties over de bedoelde naam verwezen.

Ten behoeve van anderstaligen zijn alle afkortingen en vaktermen ook in het Frans, Duits en Engels vertaald en verklaard, zodat dit monumentale standaardwerk ook voor hen bruikbaar is.

In 1993 verscheen dit WOORDENBOEK VAN DE FAMILIENAMEN voor het eerst in twee luxebanden. Al vijf jaar is het niet meer leverbaar. Deze nieuwe editie is geactualiseerd en uitgebreid en verschijnt in ťťn handzame band.
Dr. Frans Debrabandere
standaardwerk
gebonden
1472 blz
isbn 9020402072
9789020402070
Veen / Taalfonds
prijsindicatie € 27,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018