amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Katholieke kerk - Hans Kung

Hans Küng
geschiedenis
paperback
248 blz
isbn 9023414667
de bezige bij
prijsindicatie € 12,50

De katholieke kerk

Een geschiedenis

De laatste jaren is de katholieke kerk voortdurend in opspraak. De kloof tussen het Vaticaan en haar geloofsgemeenschap lijkt dieper dan ooit. Deze geschiedenis van het katholicisme biedt inzicht in de diepere oorzaken van de problemen rond de oudste en grootste representant van het christendom.

Hans Küng beschrijft erudiet en scherp de geschiedenis van het katholicisme, dat zich ontwikkelde van een groepje marginale volgelingen van Jezus tot een van de meest invloedrijke instituties ter wereld.

Tegelijkertijd schildert hij het ontstaan van de staatskerk, het pausdom, de kruistochten, de inquisitie, de nederlagen tegen de islam, de Reformatie, de houding tijdens de Holocaust, en de gedachten over de moderne tijd.

Belangrijke figuren als Paulus, Augustinus, Franciscus van Assisi, Thomas van Aquino, en de vele pausen passeren de revue. Küng beschrijft hun levensloop, hun betekenis, en houdt hun verdiensten kritisch onder de loep.


Hans Küng studeerde filosofie en theologie in Rome en Parijs en werkte mee aan de totstandkoming van het Tweede Concilie. In 1979 had hij, zoals hij zelf zei, 'een persoonlijke ervaring met de Inquisitie'; het Vaticaan beperkte zijn lesbevoegdheid als katholiek theoloog vanwege zijn kritiek op de pauselijke onfeilbaarheid. Dit had vele internationale protesten tot gevolg. Küng werd in 1996 voorzitter van de Global Ethic Foundation. Zijn vele werken over het christendom kenmerken zich door zijn kritische loyaliteit.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018