amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Spoorzoeken

In de bonte wereld van geloven en denken

Als er iets veelkleurig is dan is het wel de godsdienstige kaart van Nederland. SPOORZOEKEN is met afstand het beste boek dat van deze bonte wereld een totaal-overzicht geeft. Met vele foto's is het ook een aantrekkelijk boek om door te bladeren en te lezen. Het is zowel een populaire kerkgeschiedenis als een overzicht van buitenkerkelijke religiositeit. Het voorziet in de behoefte aan brede informatie in een tijd dat velen de richtlijnen van institutionele kerken niet meer aanvaarden.

Het handboek SPOORZOEKEN is al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw een begrip. Generaties hebben er hun godsdienstonderwijs uit geput. Zowel in het onderwijs als daarbuiten werd het in grote oplagen steeds verkocht.

De westerse maatschappij en daardoor ook die van Nederland is religieus gezien zeer complex. Terwijl aan de ene kant het aantal kerkverlaters groot was en is, bestaat er een groeiende belangstelling voor alles wat met religie in de meest ruime zin van het woord te maken heeft.

Het boek beschrijft de hoofdstromingen in de religie om vervolgens dieper in te gaan op de verscheidenheid binnen de grote religies. Naast een groot aantal belangrijke voormannen worden ook dwarsverbanden behandeld, zoals vormen van liturgie, kerkbouw, religieuze boeken, gebed en spiritualiteit. Het is objectief en maakt geen onderscheid tussen allerlei vormen van geloof.
B. van Gelder &
E.G. Hoekstra
religie
gebonden, 500 blz
isbn 9043507326
prijsindicatie € 54,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018