amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Landschapsecologie, Natuur en mens in een veranderd landschap

Landschapsecologie

Natuur en mens in een veranderd landschap

Landschapsecologie is bij uitstek een toegepaste wetenschap die voor het effectief oplossen van tal van milieuproblemen in de Lage Landen van onschatbare waarde is gebleken.

Dit boek bestaat uit drie delen, een deel theorie, een deel toepassing en een deel met aansprekende voorbeeldstudies waarin beschreven staat hoe landschapsecologische principes in de praktijk worden toegepast. Naast een beschrijving en een analyse van het landschap als een ecosysteem, worden op basis van uiteenlopende visies ontwikkelingsmogelijkheden geschetst en wordt er uitgebreid stilgestaan bij succes- en faalfactoren.

Een belangrijk uitgangspunt van dit boek is dat een nieuwe generatie studenten in onze snel veranderende samenleving de verworven inzichten accepteert, overneemt en daadwerkelijk leert toe te passen in concrete situaties.

LANDSCHAPSECOLOGIE is primair bedoeld voor studenten en docenten van groene hbo-instellingen in zowel Nederland als Vlaanderen. Het geeft een overzicht van het zich snel ontwikkelende vakgebied en laat de nieuwe uitdagingen zien waarvoor de landschapsecologie is gesteld.


D. van Dorp [eindredactie], K.J. Canters, J.T.R. Kalkhoven, P. Laan
D. van Dorp [red]
ecologie
paperback
440 blz
isbn 9053525165
9789053525166
Boom
prijsindicatie € 42,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018