amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Organische architectuur - Pieter van der Ree

Organische architectuur

Dit prachtig geïllustreerde boek biedt een uitgebreide kijk op de organische architectuur, een stroming waarbij de zorg voor het welbevinden van de mens en voor de natuurlijke leefomgeving centraal staan.

Het laat zien hoe mensen als Frank Lloyd Wright, Antono Gaudi en Rudolf Steiner een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontstaansgeschiedenis van de organische architectuur. Tevens biedt het een overzicht hoe de organische architectuur zich de afgelopen eeuw wereldwijd heeft ontwikkeld.

Beschouwingen over ecologisch bouwen, bouwen en gezondheid, bouwen als sociaal proces en de rol van de computer bij het ontwerpen slaan een brug naar de actualiteit van onze eeuw.
Pieter van der Ree
architectuur
paperback
247 blz
isbn 9060384849
9789060384848
vrij geestesleven
prijsindicatie € 32,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018