amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Landschap in meervoud

Landschap in meervoud

perspectieven op het landschap in de 20ste/21ste eeuw

Waarschijnlijk is het Nederlandse landschap nog nooit zo snel en grondig veranderd als in deze eeuw en in de 21ste eeuw zal dit niet anders zijn. Moeten we de transformatie van ons landschap zien als de vernietiging van plekken en plaatsen die ons dierbaar waren, als de onvermijdelijke aanpassing van het land aan een moderne maatschappij?

Ontstaat er daardoor een breuk met het landschappelijk verleden? De auteurs benaderen deze vraagstukken vanuit vele verschillende perspectieven: geografisch, archeologisch, antropologisch, (kunst)-historisch, ecologisch, filosofisch, poëtisch, enz. Daarmee levert dit boek een belangrijke bijdrage aan het interdisciplinaire denken over de actuele toestand en de toekomst van het Nederlandse (cultuur)landschap.

De diverse bijdragen schetsen met hun verschillende invalshoeken een breed, fantasievol en kritisch beeld over onderwerpen zoals de aanleg van kunstmatige wildernis, het belang van historische monumenten, de scheiding tussen cultuur en natuur, de veranderende beleving van recreatieruimten en de weergave van het landschap in de kunst.

Niet de gevestigde beleidsopvattingen, maar prikkelende wetenschappelijke en visionaire perspectieven vormen steeds het uitgangspunt. De toekomst van het landschap is daarbij het verbindende thema. Landschap in meervoud is een inspirerend boek voor landschapsarchitecten, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, kunst- en cultuurhistorici, projectontwikkelaars en andere geïnteresseerden in het landschap van Nederland.
J. Kolen
T. Lemaire
architectuur
gebonden
476 blz
isbn 9062244211
9789062244218
Van Arkel
prijsindicatie € 29,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018