amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Hoe christelijk is de antroposofie - Binder

Hoe christelijk is de antroposofie ?

In een boeiend betoog plaatst de auteur de mens- en wereldbeschouwing van Rudolf Steiner in een relatie tot de bijbelse visies van de gevestigde kerken, met name van het protestantisme. Veel aandacht gaat uit naar het begrijpen van wezen en werking van Christus als een goddelijke essentie.

De auteur levert een waar huzarenstuk door de kernstukken van de antroposofie, zoals een kosmisch begrip van de evolutie, karma, reincarnatie en de vrije wilsbestemming van de mens glashelder voor leken neer te zetten. Op basis hiervan kan de auteur vrijelijk en met veel overtuigingskracht een veelheid aan relevante theologische elementen met de antroposofie in gesprek brengen.

Dit gebeurt positief kritisch. Scherpe onderzoeksvragen worden van alle kanten bezien en gewogen. De conclusie luidt, dat de antroposofie op een geheel eigen wijze een zinvolle bijdrage levert aan het christendom. De vertaling laat zich vlot lezen.

Biblion recensie, Drs. M. Ploeger
Andreas Binder
geestes geschiedenis
paperback, 230 blz
isbn 9062385893
prijsindicatie € 19,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018