amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
ABC van Reiki - Valkenburg-Walsteijn

ABC van Reiki

ABC van Reiki beantwoordt meer dan 800 vragen over Reiki

Deze vragen zijn vanuit de praktijk opgetekend en daardoor niet alleen van belang voor iemand die [nog] niets van Reiki weet, maar ook voor de ervaren leraar.

Veel van de behandelde onderwerpen werden nooit eerder beschreven, waardoor Het ABC van Reiki een uiterst volledig naslagwerk is geworden. Het ABC van Reiki is nuchter en praktisch van opzet en is daardoor tevens toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in Reiki.

Els Valkenburg-Walsteijn schrijft met gevoel en respect over de verschillende stromingen en overtuigingen in de Reiki-wereld en zet daarmee een universeel concept neer, dat daardoor niet alleen aan sluit bij de algemene Reiki-filosofie, maar dat tevens tal van raakvlakken biedt met eraan gelieerde disciplines, therapieën en tradities.

Het ABC van Reiki is een uiterst compleet en rijkelijk geïllustreerd vademecum en biedt door zijn opzet zowel een nieuw concept met een hoog onderscheidend vermogen, als een grote toegevoegde waarde op eerder verschenen boeken over dit onderwerp.

Het ABC van Reiki biedt een onmisbare aanvulling op de reeds gevestigde Reiki-literatuur en mag in geen enkele professionele bibliotheek ontbreken.
Els Valkenburg-Walsteijn
reiki
paperback
320 blz
isbn 9063786123
schors
prijsindicatie € 22,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018