amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Globalisering en armoede

Over het nut van armoede in de nieuwe wereldorde

De afgelopen 50 jaar is het wereldinkomen vermenigvuldigd met zeven. Maar volgens statistieken van de Wereldbank over de armoede leven 2,8 miljard mensen in de ontwikkelingslanden met minder dan 2 dollar per dag. Daartegenover staan 7,2 miljoen mensen met een financieel vermogen van meer dan 1 miljoen dollar.

Armoedebestrijding is in de jaren '90 verbaal de nieuwe en hoogste prioriteit geworden van internationale instellingen zoals de VN, de Wereldbank, het IMF, de OESO en de G-7. Is dit een antwoord op de toenemende armoede in de wereld? Neen dus. Want hun documenten over armoedebestrijding beantwoorden precies aan de behoeften van de neoliberale globalisering.

Tegelijk wordt het traditionele ontwikkelingsdenken helemaal uitgehold en zijn de eisen van de arme landen van de agenda verdwenen. Armoedebestrijding is géén correctie van de nefaste gevolgen van de globalisering, ze is er eerder het sluitstuk van.

Een overtuigend betoog tegen de zogenaamde »ethische globalisering« en tegen de dubieuze rol van veel NGO's.

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen, gespecialiseerd in ontwikkelingsproblematiek. Zij werkt als internationaal congrestolk en is door haar ervaring erg vertrouwd met het functioneren van internationale instellingen
Francine Mestrum
armoede
paperback, 272 blz
isbn 9064452555
9789064452550
prijsindicatie € 25,00
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018