amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Door het raam - Sten Oomen

Door het raam

Ervaringen met uittredingen

Toen Sten Oomen haar eerste uittreding beleefde, was zij achttien jaar. In haar directe omgeving kon zij geen informatie vinden over wat haar was overkomen. Omdat het wonderlijke verschijnsel zich regelmatig bleef herhalen, besloot zij hierover een dagboek te gaan bijhouden.

De meeste mensen hebben geen bewuste ervaringen met uittredingen. Soms herinnert men zich lucide dromen met een sterk werkelijkheidskarakter of de ervaring van het met een schok wakker worden.

Het astraallichaam is dan onverhoeds in het fysieke lichaam teruggevallen. Waar de droom ophoudt, begint echter vaak de uittreding.

Dit boek bevat een zo volledig mogelijk beeld van haar persoonlijke ervaringen met uittredingen en haar belevenissen in de geestelijke wereld. Het is gebaseerd op haar dagboekaantekeningen.

In het eerste gedeelte beschrijft zij de wereld waarin men terecht komt wanneer men het stoffelijk lichaam verlaat. Het tweede deel bevat haar persoonlijke en concrete belevingen, waarbij zij nauwkeurig de aard van de verschillende soorten uittredingen onderzoekt en de condities waaronder deze zich voordoen.

DOOR HET RAAM is een boeiend verslag van autentieke ervaringen, een eerste aanzet tot wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen - vergelijkbaar met de studie van de Amerikaan Monroe op dit gebied - en een bemoediging voor mensen met dezelfde ervaringen.

Sten Oomen
spiritualiteit
paperback
383 blz
9063785852
9789063785857
Sigma
prijsindicatie € 19,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018