amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Swifterbantcultuur

de Swifterbantcultuur

een nieuwe kijk op de aanloop naar voedselproductie

Tussen ca. 7000 en 500 v.C. maakte prehistorisch Nederland grote veranderingen door. Bestond de bevolking eerst nog uit echte jager-verzamelaars, uiteindelijk namen boeren en landbouwers hun plaats in. Recent onderzoek wijst uit dat er bij deze overgang geen sprake was van een revolutie, maar dat er een langdurig proces van verandering en ontwikkeling moet hebben plaatsgevonden. De Swifterbantcultuur - vooral rond Almere en het rivierengebied en te dateren tussen ca. 5000 en 3500 v.C. - vormde de brug tussen de twee leefwijzen.

de Swifterbantcultuur belicht de leefwijze van jagers en verzamelaars en die van de vroegste werkelijk landbouwende en veetelende gemeenschappen van de Lineaire Bandkeramiek.

Het boek geeft verder een toegankelijk overzicht van de geschiedenis van het archeologisch denken en de veranderende denkbeelden over een belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkeling.
H. Peeters, W.-J. Hogestijn
& T. Holleman
geschiedenis
paperback, 160 blz
isbn 9068252798
9789068252798
prijsindicatie € 29,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018