amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Ruimte voor Openbaarheid - Cusveller

Sjoerd Cusveller e.a.
architectuur
paperback
24 x 24 cm
96 blz
isbn 9068683071
9789068683073
Thoth
prijsindicatie € 24,90

Ruimte voor Openbaarheid

Ontwerponderzoek naar de architectuur van openbare gebouwen

De betekenis van het 'alledaagse' openbare gebouw is aan een actualisering toe. In de mate van openbaarheid van gebouwen vindt de laatste tijd een opvallende verschuiving plaats.

Scholen fungeren ook als buurtcentrum, winkels krijgen een koffiehoek, zorgcentra hebben een publiek gebruik als restaurant, sportcomplexen zijn ontmoetingsplaatsen, shoppingmalls organiseren culturele voorstellingen, enz.

Het is de vraag of deze veranderende vormen van openbaarheid ook een andere architectuur opleveren en andersom of architectuur nieuwe vormen van openbaarheid kan genereren.

22 Architectenbureaus hebben al ontwerpend gezocht naar antwoorden op deze vragen. Deze publicatie presenteert de resultaten van dit ontwerponderzoek en trekt daaruit conclusies die van belang zijn voor iedereen die betrokken is bij het realiseren van openbare gebouwen.

In aanvullende essays worden de recente verschuivingen in de openbaarheid van gebouwen in beeld gebracht en reageren opdrachtgevers en gebruikers op de resultaten van het architectonische ontwerponderzoek.

Teksten van Sjoerd Cusveller, Ivan Nio, Cees de Wit e.a.
Samenstelling en redactie Sjoerd Cusveller
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018