amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Humanisme in tweestrijd

Humanistische verkenningen van de eerste en de tweede moderniteit

In deze bundel humanistische verkenningen wordt humanisme gezien als een zoektocht van mensen naar hun verhouding tot zichzelf, de anderen en de wereld.

Dit geschiedt vanuit een drietal uitgangspunten

- de eigen autonomie en de daarbij behorende verantwoordelijkheid

- de gerichtheid op n afhankelijkheid van andere mensen

- de wortels in jezelf en je eigen natuur zoeken met behulp van ervaring en kennis uitsluitend door jezelf en met de anderen opgebouwd.

Humanisme wordt hierbij niet gezien als een ideologie of als een doctrine. Deze zoektocht is een voortzetting van een hl oude humanistische traditie, begonnen bij Michel de Montaigne.
Joop Tiedemann
humanisme
paperback
190 blz
isbn 9055736031
9789055736034
Damon
prijsindicatie € 16,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018