amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Biologische misverstand

Het biologische misverstand

In de oudheid begrepen grote denkers als Hermes en Plato, en vele eeuwen later Spinoza, dat de waargenomen werkelijkheid niet de 'ware' kon zijn, maar slechts een 'afbeelding' daarvan. Een afbeelding van een geheel.

Dat 'inzicht' blijkt in onze tijd door de wetenschap niet of nauwelijks te worden gedeeld. Damasio scheert in 'Het gelijk van Spinoza' langs de logische consequentie, maar maakt hem niet.

In dit boek toont de auteur aan dat het inzicht van genoemde filosofen van een onweerlegbare waarheid getuigt. Dat gebeurt aan de hand van een zich logisch ontwikkelende gedachtengang tussen drie mensen.

De conclusie die zich opdringt, namelijk dat er een 'oorzakelijke, maar niet kenbare' werkelijkheid moet zijn, is in onze moderne opvatting zo vreemd, dat de gesprekspartners gebruik maken van tekeningetjes en een 'formule' om de gedachtenomwenteling, die nodig is voor een helder begrip, te vergemakkelijken. De redenatie staat tenslotte als een huis.

Door de rol die wordt toegekend aan bewustzijn, slaat dit boek tevens een brug tussen hen die hun opvattingen uitsluitend baseren op wetenschappelijke feiten en zij die menen dat er 'meer' is.

Dr. Dick Mesland [1943] is bioloog. Hij was o.m. werkzaam als hoofdwetenschappelijk medewerker aan het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam en bij het Europese Ruimtevaart Agentschap.
Dick Mesland
essay
paperback, 160 blz
9789086840106
prijsindicatie € 18,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018