amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Oud-katholieke kerken

Oud-katholieke kerken

Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap

In ons land vormt de Oud-Katholieke Kerk een kleine gemeenschap, die zich baseert op de leer en het leven van de kerk van de eerste tien eeuwen. Zij wees de ontwikkeling binnen de Rooms-Katholieke Kerk – met een groeiend pauselijk gezag – af, maar volgde ook de beslissingen van de reformatie niet. Vandaar de naam oud-katholiek; trouw aan de oorsprong.

De Oud-Katholieke Kerk heeft een rijk erfgoed en een grote traditie, waarover tot nog toe echter niet veel is gepubliceerd. Dit boek begint met een korte inleiding over het verborgen kerkleven van de katholieken na de reformatie [eind 16de eeuw] en een uitleg over de splitsing tussen rooms- en oud-katholieken.

Vervolgens krijgt de lezer inzicht in de kunstschatten die deze kerk sinds de reformatie in beheer heeft en nog altijd gebruikt. Aan bod komen twintig oud-katholieke kerken in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Vijf daarvan hebben nog het voorkomen van een schuilkerk, zoals de boerderijkerk in Krommenie, die dateert uit 1612.

De eeuwenoude, kunstzinnige inventaris van oud-katholieke kerken doet de toevallige passant in verbaasde bewondering rondkijken. Deze rijk geïllustreerde en zeer verhelderende uitgave is echter bedoeld om dit religieuze erfgoed voor een veel breder, ook niet-religieus publiek toegankelijk te maken, en om de verborgen kunstschatten de waardering te bezorgen die ze verdienen.
Lia Schade van Westrum
hardcover
224 blz
isbn 9057306670
9789057306679
prijsindicatie € 39,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018