amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Inleiding tot de Ethiek van Scientology

Inleiding tot de Ethiek van Scientology

L. Ron Hubbard
hardcover
513 blz
isbn 9077378138
9789077378137
prijsindicatie € 34,00

De ontdekkingen, doorbraken en technologie van Scientology bieden de mens nieuwe hoop. Door deze dingen in je leven te gebruiken, kunnen de doelen van spirituele verlossing en vrijheid, waar zolang naar gezocht is, in het hier en nu verwezenlijkt worden.
Sinds mensenheugenis hebben mensen de noodzaak bepleit om de principes van eerlijkheid, mededogen en fatsoen na te leven – dat integriteit de enige grondslag is waarop het echte leven als zodanig wordt opgebouwd. Hoe goed de mens dit echter ook intuïtief heeft aangevoeld, er was niemand die de weg kon wijzen om dit te bereiken. Is het dan vreemd te noemen dat het eigenlijke onderwerp van ethiek verworden is tot ofwel hetgeen men »ongestraft kan doen«, ofwel tot hetgeen goed is voor slechts jezelf ?

In een wereld waar ethiek zelf een lachertje is en waar recht een karikatuur van beschaving is geworden, kan men niet leven. Pas dit boek toe in je leven en de poorten naar de vrijheid zelve zullen zich wagenwijd openen.

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018