amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Katechismus van de Katholieke Kerk

Katechismus van de Katholieke Kerk

»Het geloofsgoed bewaren is de zending die de Heer aan zijn kerk heeft toevertrouwd en die zij te allen tijde vervult. Vanuit deze bezieling heeft paus Johannes XXIII nu dertig jaar geleden het tweede Vaticaans oecumenisch concilie geopend.

Paus Johannes XXIII heeft het als zijn voornaamste taak beschouwd om het kostbaar christelijk geloofsgoed beter te bewaren en uit te leggen, opdat het meer toegankelijk zou worden voor de chistenen en voor alle mensen van goede wil.«

[Uit de inleiding van Paus Johannes Paulus II op de »Katechismus van de katholieke kerk«].

Vanuit deze visie is de »Katechismus van de katholieke kerk« allereerst een referentiewerk waarin het geloof van de kerk systematisch wordt uiteengezet. Bestemd voor de gehele wereld biedt dit werk een levende getuigenis van het katholieke geloof, een momentopname, gedragen door de traditie.

Zo is deze Katechismus »de uitdrukking van wat het leergezag voorhoudt, van wat de kerk meedraagt aan morele levenshoudingen, aan sacramentele vieringen en aan spiritualiteit.«

[kardinaal G. Danneels].
catechismus
katechismus
paperback
734 blz
isbn 9030407182
licap / srkk
prijsindicatie € 41,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018