amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Mensen van adel

Mensen van adel

beelden, manifestaties, representaties
C.E.G. ten Houte de Lange
hardcover
230 blz
isbn 9087040210
9789087040215
prijsindicatie € 25,00


Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007

Adellijke families hebben in de loop der eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. In archieven zijn allerlei sporen terug te vinden van deze families. Onderzoek van hun nalatenschap werpt licht op hun positie in de contemporaine maatschappij.

De bundel Mensen van adel is een verzameling opstellen rond het thema »adellijke representatie«. Bij het construeren van een positief adellijk imago speelden namen, wapens en huizen een grote rol. De dertien historici die aan deze bundel hebben bijgedragen, laten zien op welke manieren verschillende [met name Overijsselse] families zichzelf presenteerden.

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018