amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Op zoek naar de Kelten - Verhart

Op zoek naar de Kelten

Nieuwe archeologische ontdekkingen tussen Noordzee en Rijn
Leo Verhart
paperback
207 blz
isbn 9053453032
9789053453032
prijsindicatie € 24,95


Wie waren de Kelten, hoe leefden ze en woonden in onze streken eigenlijk ook Kelten ? Deze vragen staan centraal in Op zoek naar de Kelten. De laatste jaren zijn er veel nieuwe Keltische vondsten gedaan : rijke graven, kostbare kunstvoorwerpen, muntschatten en heiligdommen. Ze worden in dit boek in relatie gebracht met het centrum van de Keltische cultuur in Midden-Europa.

Dit boek geeft een beeld van de Keltische geschiedenis in Nederland, België en het Duitse Rijnland aan de hand van archeologische opgravingen en ontdekkingen. Een wetenschappelijke kijk gespiegeld aan het romantische beeld dat wij doorgaan van Kelten hebben.

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018