amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Zelfrealisatie is dit nu alles - Delden

Zelfrealisatie is dit nu alles ?

de stoelendans
Jan van Delden
hardcover
177 blz
+ 2 dvd's
Samsara 2008
9077228489
9789077228487
prijsindicatie € 34,50

Jan van Delden
een leerling van
Wolter Keers
stoelendans
4 tuinstoelen
ware ik
3 bewustzijnstoestanden
waaktoestand
droomtoestand
droomloze slaap
ondefinieerbare zijn
dvd met lezing
mijn verhaal
stilte
muziek
meditatie
hartscheppen
zelfonderzoek
geest
eerdere publicaties
tijdschriften
websites
publieke optredens
zelfrealisatie
bewustwording
zijn
wezen
bewustzijn
waakbewustzijn
dromen
slaap
metaforen
Jan van Delden, een leerling van Wolter Keers en auteur van »Terug van nooit weggeweest« vertelt in dit boek het verhaal van de stoelendans. De tekst van het boek is gebaseerd op eerdere publicaties in tijdschriften en op websites, evenals publieke optredens. De twee bij het boek gevoegde dvd's bevatten een visuele weergave van zo'n optreden.

Centraal staat het thema zelfrealisatie ofwel bewustwording en de vraag wat wij in wezen zijn en hoe we dat kunnen ontdekken.

Van Delden onderscheidt vier bewustzijnstoestanden : het waken, het dromen, het droomloos slapen en het oorsponkelijke bewustzijn. Het oorspronkelijke bewustzijn is getuige van de drie andere bewustzijnstoestanden en staat voor het ware zelf, of ik.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018