amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Schrijven met dyslexie

Schrijven met dyslexie

- kinderen doen hun verhaal
- Leon Biezeman
- paperback, 165 blz
- isbn 9085750407
- 9789085750406
- Cyclus-Garant - 2010
- prijsindicatie € 20,00
In dit boek bundelt Leon Biezemans een aantal verhalen, gedichten en brieven die geschreven zijn door kinderen van ca. 8 tot 16 jaar met dyslexie. De samensteller is zelf dyslectisch en verricht zelfstandig onderzoek naar dyslexie. Hij schreef al een tweetal boeken over dyslexie. De uitgave gaat terug op het project Schrijven met dyslexie, waarvoor dyslectische kinderen werden aangezocht om zelfgeschreven teksten in te sturen om ze te laten publiceren in boekvorm. Het doel was om aan te tonen dat deze kinderen dan misschien niet foutloos kunnen schrijven - de teksten werden overigens niet geredigeerd -, maar wel inhoudelijk interessante dingen kunnen neerpennen. Het resultaat is een bont allegaartje, dat vooral voor lotgenoten een hart onder de riem kan zijn. De teksten laten immers inderdaad zien dat schrijfproblemen niet per definitie samengaan met een gebrek aan andere talenten. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld helpen om de onzekerheid van dyslectische kinderen tegen te gaan. Rustige, maar soms volle bladspiegel; een deel van de teksten begint telkens op een nieuwe regel. Deze vrij sober vormgegeven uitgave is geillustreerd met een aantal handgeschreven teksten en tekeningen. Selectief te gebruiken voor en met dyslectische kinderen vanaf ca. 10 t/m 14 jaar.

NBD|Biblion recensie - redactie Vlabin-VBC
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018