amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Vedanta

Vedanta

stem van innerlijke vrijheid
S. Vivekananda
hardcover
276 blz
isbn 9020251694
9789020251692
prijsindicatie € 27,90
Advaita-vedanta gaat uit van non-dualiteit met als doel de realisatie van het Zelf in de mens. De invloed van en het verkeren in het gezelschap van een leermeester om te ontdekken wie je bent en in spirituele zin te ontwaken zijn evident.

De auteur [1862-1902] was zo'n leermeester, zelf leerling van Ramakrishna, die tijdens zijn relatief korte leven veel heeft ondernomen om de boodschap van de non-dualistische vedantafilosofie in het Westen te verspreiden. De uitwerking van deze levensbeschouwing wordt teruggevonden in zijn boeken over de verschillende vormen van yoga, te weten karmayoga, de weg van belangeloos handelen, jnanayoga, de weg van wijsheid, bhaktiyoga, de weg van devotie, en rajayoga, het achtvoudige meditatieve pad.

In voorliggend boek is een selectie opgenomen van lezingen, artikelen en brieven waarin gedetailleerd wordt ingegaan op genoemde yogastromingen, de essentie van vedanta als filosofisch en religieus systeem. Het proza, dat nog niets aan kracht heeft ingeboet, is zeer beeldend door het veelvuldig gebruik maken van metaforen en anekdotes.

Een verklarende woordenlijst, een register- en notenapparaat en aanbevolen literatuur zijn als bijlage opgenomen.     Biblion recensie - Ruud Booms

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018