amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Dyslexie, een complex taalprobleem

Dyslexie

- een complex taalprobleem
- Tom Braams
- paperback, 159 blz
- isbn 9053527192
- 9789053527191
- Boom - 2010
- prijsindicatie € 29,50
In deze vierde, herziene druk geeft een onderwijspsycholoog de laatste inzichten op basis van wetenschappelijke onderzoek en ervaring uit eigen praktijk in pedagogische en praktische begeleiding en behandeling van problemen met lezen en spelling. Ook worden bijkomende problemen met geheugen, begrijpend lezen, vreemde talen en faalangst aangepakt. De auteur rekent flink af met volgens hem controversiele inzichten (onder anderen van Bakker) en therapieen [beelddenken, medicatie etc.] Hij legt de nadruk op de problemen met de fonologische verwerking van taal. Kort en helder wordt uitgelegd wat er gebeurt in de hersenen bij de verwerking van informatie, het geheugen, lezen en luisteren en daarmee heeft deze zoveelste uitgave over dyslexie toch toegevoegde waarde voor leerkracht, student, opgeleide ouder en anderen. Voorzien van veel noten en een uitgebreide literatuurlijst.

Biblion recensie - Mieke Starmans-van Haren
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018