amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Terugblik op een Wereldtijdperk - S. Roeling

Terugblik op een Wereldtijdperk

Terugblik op een Wereldtijdperk laat u kennis maken met alle aspecten van de Maya-cultuur, maar geeft ook een overzicht van de rijke geschiedenis. Het boek begint met een inleiding van de verschillende perioden waarin de Maya-cultuur kan worden ingedeeld. Hierbij worden de belangrijkste aspecten per periode opgesomd, zodat u een duidelijk beeld krijgt hoe de Maya-cultuur zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

Naast een uitvoerige beschrijving van de Maya-cultuur, presenteert het boek ook inzichten over de Postklassieke periode. De beschikbare literatuur bestempeld deze laatste periode van vóór de Spaanse overheersing als een decadente periode, waarin de Maya-cultuur slechts een flauwe afspiegeling was van zijn vroegere grootsheid. Hoewel de Postklassieke periode sinds de jaren negentig van de vorige eeuw iets minder negatief wordt benaderd, wordt deze toch nog door vele geleerden ondergewaardeerd. In Terugblik op een Wereldtijdperk wordt beschreven waarom dit standpunt onterecht is. Het blijkt zelfs dat de Maya's uit de Postklassieke periode vooruitstrevender en meer ontwikkeld waren dan hun voorgangers.

Religie wordt in een apart hoofdstuk uitvoerig besproken. De visie van de Maya's op de kosmos, het scheppingsverhaal uit de Popol Vuh en het Maya-pantheon worden stuk voor stuk behandeld. Voortvloeiend uit hun religie ontwikkelden de Maya's vele ingewikkelde kalendersystemen zoals de Tzolkin, de Haab en de Lange Telling. De werking van deze kalendersystemen wordt volledig duidelijk na het lezen van dit boek. Er wordt hierbij extra ingegaan op het correlatieprobleem rondom de Lange Telling.

De complexe astronomie en het kunstzinnige hiërogliefenschrift zijn twee andere intellectuele prestaties waar de Maya's alom bekend mee zijn geworden. Ook deze bijzondere aspecten worden in Terugblik op een Wereldtijdperk onder de loep genomen. Het boek sluit af met de geschiedenis van enkele beroemde Maya-steden als Tikal, Palenque en Chitchén Itzá.
Sebastiaan Roeling
cultuur
paperback
68 foto's
180 blz
isbn 9080855421
9789080855427
S. Roeling
prijsindicatie € 14,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018