amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Zoenoffer van God

Het zoenoffer van God

Ontwerp van een verzoeningsleer

Een offer van God, en ook vr God. Een offer waarnaar Hij verlangt maar dat uiteindelijk, in het volle licht van de Godsopenbaring ook van Hemzelf blijkt te komen. God is de Gever n de Ontvanger.

Daarover handelt dit deel : het offer van Christus, waarvan uitdrukkelijk gezegd moet worden dat het een zoenoffer is. Door dat offer worden de zonden verzoend, en worden mensen verzoend met God.

De verzoenende betekenis van het kruiswerk van Christus staat onder forse theologische druk. In dit boek wordt een krachtig pleidooi gevoerd voor de traditionele opvatting niet met argumenten stoelend op de traditie, maar rustend op de Schrift. Tegelijk moet daarbij veel overhoop gehaald worden wat in de rechtzinnige [vooral gereformeerde] theologie met elkaar verward is.

Daardoor worden ook misverstanden zichtbaar die gemakkelijk tot een liberale visie konden leiden, en kan het zoenoffer van Christus in zijn stralende kracht worden gepresenteerd.


Prof. dr. Willem J. Ouweneel [1944] doceert theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit [Leuven/Heverlee], de Evangelische Theologische Academie [Zwijndrecht] en de Evangelische Hogeschool [Amersfoort].

Dit is deel 5 uit de Evangelisch-Dogmatische Reeks
De Geest van God, ontwerp van een pneumatologie, isbn 9789063534851
De Christus van God, ontwerp van een christologie, isbn 9789063535193

De schepping van God, ontwerp van een scheppings-, mens- en zondeleer, 9789063535292
Het plan van God, ontwerp van een voorbeschikkingsleer, isbn 9789063535414
Willem J. Ouweneel
religie
hardcover
368 blz
isbn 906353552X
9789063535520
prijsindicatie € 36,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018