amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
egel gup sardine slak
egel gup sardine slak
egel
een egel die, gestart te smilde
naar hindelopen wilde
zeeg halverwege in elkaar
met een aanmerkelijke blaar.
'ach had ik', hoorde men hem snikken
'maar iets om die mee door te prikken'.

gup
de sportsman die, 't zij jong of oud,
van voetballen en vissen houdt
dient nooit het gupje te vergeten
dat naast het voetbalveld gezeten
tot steun van zijn geliefde club
voortdurend riep : 'gup holland, gup !'

sardine
niet zonder hoop nam laatst te tienen
een ondernemende sardine
des avonds afscheid van zijn schat
'zij heeft' zo dacht hij 'alles wat'
zij niet in woorden heeft gezegd
in haar sardineblik gelegd

slak
een slak verklaarde aan een geit
het wezen der gerechtigheid
'het stelen', sprak hij, 'is een kwaad
en weet je wel wat daar op staat ?'
'op stelen', sprak die geit toen droogjes,
'staan allebei je bolle oogjes.'

gedichten van Kees Stip, illustraties van Lizzy Nieuwenhuis
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018