amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Personal Brand.nl

Personal Brand.nl

de kansen van je online identiteit

Wat zien mensen als ze je naam googelen ? Niets ? Dronken aan de bar ? Of kom je naar voren als een sterk merk met unieke kwaliteiten, passies en persoonlijkheid ?

Je digitale identiteit wordt steeds belangrijker. Internet is een belangrijke bron van informatie over toekomstige zakenpartners en werknemers. Op internet is allerlei informatie over jou te vinden. Dit houd je niet tegen. Maar je kunt het wel beïnvloeden. Internet biedt dan ook enorme kansen om je te onderscheiden en jezelf als personal brand te positioneren. En een sterk personal brand kan je veel opleveren. Leer alles over de :

- kracht van web 2.0
- aanpak van succesvolle personal branders
- online middelen die je kunt inzetten.

Huub van Zwieten is droombaangoeroe en directeur van Talentenbureau TalentFirst. Hij is mede-auteur van Het merk ik en Onweerstaanbaar cv. Bas van de Haterd helpt bedrijven bij het inzetten van nieuwe media in recruitment. Tom Scholte is trainer personal branding.

Personal brand.nl behoort tot een serie boeken van VKbanen en het Spectrum over solliciteren en succesvol functioneren in een (nieuwe) baan. Kenmerkend voor deze boeken zijn actualiteit, praktijkvoorbeelden en een benadering die, anders dan in veel goeroeboeken, de lezer eigen keuzes laat maken.
Huub van Zwieten
Bas van de Haterd
Tom Scholte
economie
paperback
170 pagina's
isbn 9049100945
9789049100940
prijsindicatie € 15,95
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017