amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Sterke colleges

Sterke colleges

de kracht van colleges van burgemeester en wethouders in 37 adviezen

Een college van burgemeester en wethouders is als een gedwongen huwelijk.

Succes lijkt een toevalstreffer en is niet verzekerd. Toch wordt er van het dagelijks bestuur van een gemeente veel verwacht. Het moet bestuurskrachtig zijn en collegiaal, met gezag opereren, en slagvaardig en productief besturen.

De vraagstukken en uitdagingen van een gemeente dienen naar tevredenheid van de inwoners te worden opgepakt.

Is het mogelijk invloed uit te oefenen op de kracht van een college ? Zijn er vanuit de praktijk lessen te trekken en adviezen te geven ?

In »Sterke colleges« wordt het functioneren van colleges vanuit diverse invalshoeken beschreven. De auteurs geven 37 adviezen om de kracht van colleges te bevorderen. Het boek is doorspekt met erkenbare voorbeelden uit de praktijk van Nederlandse gemeenten.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017