amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Geleerd en gelovig

Geleerd en gelovig

22 wetenschappers over de God die hen inspireert

Ruim twintig persoonlijke verhalen van prominente wetenschappers over de spanning tussen hun geloof en de wetenschap.

Hoe hebben zij zich het geloof eigen gemaakt ? Bracht de wetenschap hen in een crisis ? Ondervinden zij inderdaad een spanning tussen beide ? Hoe ervaren zij de contacten met hun collega's hierover ?

Voor dit boek verzamelde Cees Dekker hun persoonlijke verhalen. Zij schrijven over hun religieuze opvoeding en over cruciale overwegingen om wel of niet trouw te blijven aan wat ze thuis hadden meegekregen.

Ook doen ze uit de doeken wat hen tot de keuze voor een bepaalde studie bracht en of de ervaringen op de universiteit een worsteling met het geloof opleverden.

"Is er in de loop der tijd veel veranderd ?" vraagt Dekker hen, en : "Hoe ervaar je de contacten met collega's, met kerk en in het publieke domein ?"
Cees Dekker
religie
paperback
340 pagina's
isbn 902595894X
9789025958947
prijsindicatie € 26,45
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018