amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Een nieuwe roman bedenk ik niet van tevoren. Ik begin met de eerste zijn, de tweede, derde, en dan ontstaat het vanzelf. Pas na een pagina of veertig begin ik zelf een idee te krijgen wat de plot moet worden, wat de personages zijn. Dan weet ik ook hoe het boek gaat eindigen. In die fase maak ik soms een paar schetsjes wat ergrofweg in welk hoofdstuk gat gebeuren. Maar verder niet. Ik doe alles uit het hoofd, het is allemaal verbeelding. Ik beleef ook niks, want ik zit altijd te schrijven.
bron : Scheppen - Saskia van Loenen, NRC Handelsblad, Cultureel Supplement, 29/11/2012, 7 <<
roman (uit het Frans), mannelijk (romans), (oorspronkelijk verhaal in verzen in het Romaans, de volkstaal van Frankrijk in de Middeleeuwen, in tegenstelling tot de boeken die in het Latijn waren geschreven.)

roman

-1. episch gedicht uit de Middeleeuwen, waarin de avonturen van ridders worden verhaald : Frankische, Keltische, oosterse romans ;
-2. een in prozastijl geschreven verhaal van betrekkelijk grote omvang, respectievelijk karakterontwikkeling van een of meer personen beschreven worden, vaak in verband met bepaalde milieus : de romans van Dickens, van Dostojevski ; een boeiende, vervelende, interessante, sentimentele roman ; - een historische roman, waaraan een historisch feit feit ten grondslag ligt ; - de psychologische roman schildert de karakterontwikkeling van de hoofdpersonen ; vergelijk boeren-, detective-, familie-, sleutel-, streekroman ; de held van een roman, de hoofdpersoon ; - men zou er een roman over kunnen schrijven, het is bijzonder avontuurlijk en verwikkeld ; - net een roman, zeer avontuurlijk ; - het leest als een roman, gezegd van wetenschappelijke publikaties die (onverwacht) goed geschreven zijn en onder andere daarom boeiend om te lezen ;
-3. avontuurlijk gebeuren, reeks van avonturen : zijn leven is een roman.
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, druk 11, 1989, blz 2432
Zit je weer van die romannetjes te lezen ?
Hij wou een romannetje met mij spelen, maar hij was aan het verkeerde kantoor.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017