amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Publieke zaak

De publieke zaak

inspiratie voor een nieuwe dynamiek in de samenleving

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Om hier adequaat op te kunnen reageren zal iedereen van burger tot politicus, van journalist tot wetenschapper voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden hoe onze toekomstige samenleving eruit zou kunnen zien en welke rol hij daarin moet spelen.

Deze essaybundel is een brede waaier van ideen over een ommezwaai in de Nederlandse maatschappij. Het zijn ideen van toonaangevende mensen over de kernvragen die het publieke debat zouden moeten beheersen en vragen als :
- Hoe maatschappelijk betrokken is de burger ?
- Hoe selectief en effectief is de overheid ?
- Moeten wetenschap en onderwijs vrijer worden ?
- Durven bedrijven maatschappelijk actief te worden ?
- Nemen de media hun verantwoordelijkheid ?
- En wat betekent dit voor de maatschappij in haar geheel ?

Met bijdragen van grote namen uit de politiek, media, wetenschap en het bedrijfsleven. Onder anderen : Frank Ankersmit, Vincent Icke, Margalith Kleijwegt, Uri Rosenthal, Paul Rutten, Bernard Wientjes, Jos de Beus, Wiet Bruijn, Steven van Eijck, Ben Knapen, Fokke Obbema, Mabel van Oranje, Marian Oudeman, Paul Schnabel, Willem Stevens en Steven de Waal.
Mickey Huibregtsen
essays
paperback
238 pagina's
isbn 9047001982
9789047001980
prijsindicatie € 19,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018