amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Voetnoot by Erwin Nas

Ik wil ook een platform

Thor Heyerdahl bouwde zelf zijn platform en noemde het Kon-Tiki. Hij wilde ermee aantonen dat de mens vanuit Zuid-Amerika naar de Polynesische eilanden was gevaren. Tevergeefs klopte hij aan bij financiers, tijdgenoten lieten zich laatdunkend uit over zijn theorie.

Platforms zijn nog steeds in. Ik vermoed dat ze momenteel meer subsidiabel zijn dan ooit tevoren. Onlangs was ik aanwezig bij de lancering van een platform van Fontys Event Academy en de Gemeente Tilburg. Een lovenswaardig initiatief, mits.

Tijdens DDW werd in het Designhuis het platform Kunstroute65 geintroduceerd. Ook de DDW-organisatie zelf laat zich niet onbetuigd. Haar platform heet World Design Weeks Network. Meer dan 100 Design Weeks !

Wellicht zit er eentje tussen met een verdienmodel. Tijdens een lustrumeditie potentiële bezoekers afschrikken met een groot hek en een pleehok om muntjes van 2 euro te scharrelen, zoals bij de Kazerne, is schraal.

Misschien bestaat er wel een visie-platform ? Dat van Thor dreef in elk geval, naar het eind van de wereld. Thor was een groot kunstenaar. Ik wil ook een platform. Of ben ik er zelf één ? - Erwin Nas.

Ik wil ook ISO !

Het leven is niet eenvoudig. Dat weet u als geen ander. »Er is te veel wet- en regelgeving« is een veelgehoorde klacht in ondernemersland. Ook in het tv-programma »Ik vertrek« komt het vaak aan de orde. Wet- en regelgeving tot daaraantoe, maar normen ?

Wil je als zelfstandig kunstenaar of designer een overheidsopdracht binnenhengelen dan is ISO de norm. Zonder ISO geen deelname aan een openbare aanbesteding van een overheids- of een quasi-overheidsorgaan.

Het merkwaardige van dit fenomeen is dat ISO 9001-2015, de door de overheid minimaal vereiste norm, toeziet op de kwaliteit van het managementsysteem. Een kunstenaar, managementsysteem !

Ik ga tijdens DDW niet langer op zoek naar een nieuw soort mens. Ik ga op zoek naar ISO-gecertificeerden. Dat ís de nieuwe mens. Ik houd u op de hoogte. - Erwin Nas. [6]

DDW meer dan lampjes en stoeltjes

»Onvrede in de samenleving wordt gevoed door een onzichtbare politiek.« Mijn tweede stelling : »Gevoelens van onvrede worden explosief zodra een geprivatiseerde overheidsinstelling de burger raakt.«

Als gevolg van deze onvrede is de legitimiteit van het democratisch functioneren van het overheidsbestuur in het geding. De autoriteit van volksvertegenwoordigers wordt steeds verder uitgehold. Tegelijkertijd gedragen niet gekozen bestuurders van quasi-overheidsinstellingen zich alsof zij wel over mandaat van het volk beschikken.

Het is Dutch Design Week ! Wat heeft dit in hemelsnaam met design van doen ? Alles. Tijdens mijn aanvraag van een pers-accreditatie, die ook dit jaar weer is afgewezen, had ik de keuze uit de volgende interesse-gebieden : industrial design, product design, graphic design, textile & fashion, spatial design, design management, service design en food design.

Relatief nieuwe disciplines als design management en service design kunnen dienstig zijn als de relatie burger-overheid opnieuw wordt gedefinieerd of geheroriënteerd. Ik heb geen enkele ervaring met beide disciplines. De komende dagen ga ik op expeditie. Ik moet een nieuw soort mens ontdekken. Voordat het te laat is. - Erwin Nas. [5]

Niet meer dan strikt noodzakelijk

Ik ben al een uur aan het zoeken naar een passage in de belastingwetgeving die ongeveer luidt als : »niet meer dan strikt noodzakelijk«. Ik meende dat het in de AWR stond, kan het niet vinden. Iemand ?

Anyways. Het komt erop neer, iedereen mag binnen de grenzen van de wet uitspoken en bekokstoven wat hem goeddunkt. Totdat een bevoegde instantie zegt : »Hooo, stop, tot hier, en niet verder !« »Ja, meneer.«

Eén persoon echter kan zich omwille van zijn functie dit soort grappen en grollen niet veroorloven : de koning. Het land is te klein als er een postbus aan de gevel van Noordeinde wordt ontdekt.

Geen product is de afgelopen jaren zo veel duurder geworden als de postzegel van postNL die op een brief moet worden geplakt. De Autoriteit Consument & Markt heeft persoonlijk toestemming gegeven.

PostNL laat optekenen dat het postverkeer jaarlijks met maar liefst 10% afneemt. Dat zou je niet zeggen als je alleen al op de Zuidas alle postbussen telt. Ik verstuur mijn brievenbuspost via DHL.

Weer één van de vele jaarlijkse rondedansjes van de hoogedelgestrenge heeren en vrouwen tenietgedaan : De koning is niet belastingplichtig. Punt. – Erwin Nas. [4]

Johan Cruyff – een genie

Boekhandel Waterstones, Tottenham Court Road, Londen. Een boekpresentatie. Niet zomaar een boek. Een knaloranje pil : »Johan Cruyff. My turn, the autobiography«. De laatste woorden van het genie op schrift. Een mooi drietal geeft mondeling een toelichting : Jordi, Jaap en Pep.

Pep laat optekenen : »Het was alsof ik elke dag naar de universiteit ging.« »Ja Pep, daar is een universiteit ook niet voor bedoeld.« Ik denk terug aan het moment dat de komst van de Ronald Koeman in Barcelona tijdens een persconferentie werd toelicht.

»Mag ik een vraag stellen, meneer Cruijff ?«, vroeg mijn vriend Huub Graat, die met een bankpas als perskaart en een kleine fotocamera in de hand de hotellobby was binnengesneakt. »Ja, dat mag, maar alleen in het Spaans.« Er volgde iets over Koemans positie, libero of middenveld, Cruijff gaf geduldig antwoord en liet zich niet van de wijs brengen.

Johan was een groot denker. Hij laat Jaap noteren : »Rembrandt en Van Gogh werden ook niet begrepen. Dat is wat je leert : je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent.« - Erwin Nas [3]

Traditie = tiki-taka

De Catalaanse voetbal-grootmeester Xavi is in Amsterdam. In de Volkskrant laat hij optekenen : »Nu hoor ik telkens dat het hier allemaal anders moet. Je moet niet veranderen, maar ontwikkelen.«

Xavi is een leerling van Cruijff, momenteel slijt hij de nadagen van zijn glansrijke carrière ergens in Quatar.

Ooit was ik was ook student. Ik heb leren ontdekken dat de begrippen traditie en dogma totaal verschillend zijn. Traditie wordt vaak voorgesteld als iets dat moet, omdat het zo hoort. Dat is een dogma.

Traditie betekent echter handelen. Handelen in steeds andere situaties en in permanent wijzigende omstandigheden. Traditie is tiki-taka.

Tiki-taka kun je al lezend horen. Het is geen toeval dat ook Catalunya ooit een zeevarende natie was. - Erwin Nas. [2]

Design, de kunst van Nu

Van 22 t/m 30 oktober a.s. vindt in Eindhoven voor de vijftiende keer de Dutch Design Week plaats. Gedenkwaardig, de 15e editie al, een lustrum !

Ik sta voor mijn boekenkast en zie dat mijn verzameling catalogi van de Design Academy start bij »graduation 2001«. Ik was aanwezig bij de geboorte van de Dutch Design Week Eindhoven ! Dat heb ik me niet eerder gerealiseerd.

Bladerend door de catalogus 2001, samengesteld door Lidewij Edelkoort, valt het me op dat enkele van de afgestudeerden via de toegepaste kunst, design, inmiddels tot het domein van de beeldende kunst zijn toegetreden. De twee meest bekende namen zijn wellicht die van Joost van Bleiswijk en Kiki van Eijk.

Tot voor kort was kunst verbeelding van de werkelijkheid. Wellicht is hedendaags design, geworteld in het verleden, geblikt op de toekomst, de kunst van Nu. Komt het zien in Eindhoven ! - Erwin Nas.

Reputatieschade

Vroeg of laat word je ermee geconfronteerd. Je wordt gepiepeld, persoonlijk of zakelijk. Het onderscheid is irrelevant. Het is eenvoudiger iemand van zijn stuk te brengen dan hem op een voetstuk te plaatsen.

Eén keer heb ik mijn gelijk gehaald en gekregen via de rechter. Het geeft geen voldoening, kost veel geld en het kwaad is geschied. Een andere keer heb ik het er maar bij gelaten. Beschadiging van iemands reputatie op internet komt zelden goed. Verantwoordelijken zijn heel moeilijk als dader te duiden.

Een welgemeend advies dat ik later kreeg van een ervaringsdeskundige : oog om oog, tand om tand. Meer zit er niet in. Het ligt niet in mijn aard.

Ik heb het meest bekende voorbeeld van reputatieschade verbeeld in het werk Maria Magdalena. Dat geeft voldoening. Ik stel me niet langer kandidaat. - Erwin Nas.

Vette titel van 't stuk

Het doel van de voetnoot is een kleine gebeurtenis, ik noem het een persoonlijke anekdote, kort te schetsen en eventueel een bestaande tekst aan te halen die het voorval schuurt.

Vervolgens wordt het gebeuren in breder perspectief geplaatst. Een momentum is zelden een stip, eerder een punt waar een aantal lijnen elkaar kruisen.

Onderwijl wordt een morele of ethische kwestie aan de orde gesteld door een concrete vraag te formuleren of een kwestie in vraag te stellen. De conclusie moet gevat en puntgaaf zijn, anders is de voetnoot niet afgerond, en voor mijn voetnoot niet geslaagd.

Het is mijn wens zaken die de ethiek betreffen aan de orde te stellen, waarbij ik onder ethiek versta : het thema van goed & kwaad. Daarnaast of tegelijkertijd wil ik zaken bespreken die de moraal of het zedelijke aangaan, waarbij vooral gewoonte & traditie centraal staan. - Erwin Nas.

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018