amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Noord-Zuid in Oost-Indische perspectief

Noord-Zuid in Oost-Indische perspectief

In Noord-Zuid in Oost-Indische perspectief geeft een internationaal gezelschap van maritiem historici een nieuw perspectief op de Oost-Indische handel en de rol van de VOC daarin. De economie van de jonge Republiek kwam na de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie [VOC] in 1602 tot ongekende bloei.

Ook de kennis van cartografie en navigatie nam een enorme vlucht, maar dat was zeker niet alleen te danken aan de VOC. Zo blijkt dat het ontstaan van de lucratieve Oost-Indiëvaart deels ook op het conto van de Zuidelijke Nederlanden kan worden geschreven. Antwerpen was namelijk al in de 16de eeuw hét centrum voor de buiten-Europesche handel. Bovendien ligt de bakermat van de nautische wetenschappen en de cartografie in Vlaanderen en Brabant.

Ook de Zeeuwen nemen een bijzondere positie in. Door hun handelsrelaties met Vlaanderen hadden zij veel kennis opgebouwd over Oost-Indische handel en de verwerking van oosterse producten.
Jan Parmentier [red]
geschiedenis
paperback, 192 blz
isbn 905730368X
9789057303685
prijsindicatie € 29,95
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo , 2017