amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Zoeken naar het paradijs - Dirk Vlasblom

Papoea

geschiedenis van Westelijk Nieuw Guinea - Papoea

In deze eerste integrale geschiedenis van Westelijk Nieuw Guinea, kiest de schrijver van meet af aan het lokale perspectief. In de proloog wordt duidelijk hoe heilsverwachtingen in het wereldbeeld van de Papoea's zitten ingebakken. De sinds de 17de eeuw uit het Westen afkomstige interventies werden door hen welwillend tegemoet getreden.

Slavernij en uitbuiting door vorstenrijken uit huidig Oost-IndonesiŽ was vervolgens hun deel. De Nederlanders eisten het immense gebied op, maar hadden er nauwelijks oog voor totdat het aan het einde van de 19de eeuw tot hen doordrong dat ze het konden verliezen als ze het niet daadwerkelijk onder bestuur brachten. Dat gebeurde in 1898, zij het mondjesmaat.

Nieuw Guinea bleef de eerste decennia het "stiefkind van IndiŽ". Missie en zending kerstenden en schoolden de kustbevolking. Dat de helft van de Papoea's in het bergland woonde, werd pas duidelijk aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Toen de Japanners in 1942 in Nieuw Guinea landden, trok de Nederlandse bestuursambtenaar Vic de Bruijn met een "lijfwacht" van tientallen Papoea's het bos in om zich te onttrekken aan de Japanse bezetting.

Bij het stadje Hollandia, waar de Japanners een bevoorradingsbasis hadden aangelegd, ondernamen de Amerikanen in 1944 hun eerste landing in bezet Nederlands IndiŽ en stampten ze een grote basis uit de grond. De Papoea's maakten toen voor het eerst kennis met het technologische geweld van de 20ste eeuw.

Na de oorlog nam Nederland de enorme morele verplichting op zich Westelijk Nieuw Guinea als goede kolonisator te beheren en de Papoea's te leiden op de weg van ontwikkeling en uiteindelijk naar onafhankelijkheid.

Dirk Vlasblom [1952] studeerde culturele antropologie in Utrecht. Hij is met een korte onderbreking sinds 1990 correspondent voor NRC Handelsblad in Jakarta.
Dirk Vlasblom
geschiedenis
gebonden
671 blz
isbn 9053303995
mets & schilt
prijsindicatie € 35,00
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo , 2017