amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Zuid-Afrika, een geschiedenis - Robert Ross

Zuid-Afrika

Een geschiedenis van Zuid-Afrika

De Britse historicus Robert Ross schetst in dit boek een helder beeld van Zuid-Afrika, de natie die is voortgekomen uit een verversingspost die in 1652 door de Hollandse VOC bij Kaap de Goede Hoop werd gesticht. Hij brengt de geschiedenis van het land in kaart tot de regeringjaren van president Nelson Mandela.

Door in te gaan op de economische ontwikkelingen sinds de industriële revolutie zet Ross uiteen hoe Zuid-Afrika geleidelijk is uitgegroeid tot een eenheidsstaat.

Hij laat zien hoe de Afrikaanse erfenis zijn stempel heeft gedrukt op de sociale structuur, maar neemt ook het gecompliceerde proces van koloniale verovering onder de loep. De fundamentele politieke veranderingen die zich nu in Zuid-Afrika voltrekken worden inzichtelijk gemaakt. Tegelijkertijd maakt Ross duidelijk waarom vele zaken nog niet zijn veranderd.
Robert Ross
geschiedenis
paperback
274 blz
isbn 9029536241
Arbeiderspers
Erwin Nas - kunst, cultuur, & reizen - amerigo, 2018