amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

De wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden

Wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden

Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba vormen tezamen het Koninkrijk der Nederlanden. De staatsinrichting van zowel het Koninkrijk als de afzonderlijke landen wordt mede bepaald door het Statuut voor het Koninkrijk. Ten gevolge van deze constitutionele verbondenheid is de behartiging van onder meer de internationale rechtsorde, de nationaliteit en de waarborging van behoorlijk bestuur en van de verwezenlijking van mensenrechten een taak van het Koninkrijk.

Een belangrijk onderdeel van de staatsinrichting van het Koninkrijk betreft de regelgevende functie. Wetgevende maatregelen worden doorgaans vervat in zogenaamde rijkswetten of algemene maatregelen van rijksbestuur. Voor de totstandkoming van deze regelingen zijn in het Statuut bijzondere voorschriften gegeven. Daarnaast zijn ook enkele artikelen uit de Grondwet van toepassing.

Op meerdere plaatsen wordt echter afgeweken van die grondwettelijke bepalingen. Op die manier worden de Nederlandse Antillen en Aruba betrokken bij de totstandkoming van rijksregelgeving.


Mr. Mentko Nap is sinds 2001 verbonden aan de vakgroep Staatsrecht en internationaal recht van de Rijksuniversiteit Groningen.
Mentko Nap
monografie
paperback, 192 blz
isbn 9057302373
9789057302374
prijsindicatie € 29,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017