amerigo
boeken over kunst & cultuur en reis boeken

Nederlandse Antillen boeken

lezen over de Antillen

Roots Karibense, familiegeschiedenis
Roots Karibense is bedoeld als handleiding bij het speuren naar levens van voorouders afkomstig uit Bonaire, Curaçao, Aruba, St. Maarten, St. Eustatius of Saba.

Roots Karibense, familiegeschiedenis

Op 10 oktober 2010 werd het Koninkrijksdeel Nederlandse Antillen opgeheven. Curacao en Sint Maarten werden aparte Koninkrijksdelen ; Bonaire, Sint Eustatius en Saba werden »openbare lichamen.

Koloniale speeltuin

Koloniale speeltuin - Miriam Sluis
Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen
De Nederlandse Antillen zijn sinds 10 oktober 2010 geen land meer binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf die dag bestaat het Koninkrijk uit vier landen : Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen

Over de oorspronkelijke Indiaanse bewoners, de komst van de Spanjaarden en later van de Zeeuwen en Hollanders.

Geschiedenis van de Antillen

Geschiedenis van de Antillen

Noordoostpassanten

Noordoostpassanten
400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Een overzichtswerk, samengesteld door Michiel van Kempen en Wim Rutgers.

Noordoostpassanten

Dit prachtige foto- en tekstboek geeft een goed beeld van alle karakteristieken van de ABC-eilanden.

Oog op Aruba Bonaire Curaçao

Oog op Aruba Bonaire Curaçao
Arte
In dit tweetalige boek gaan de auteurs in op de thema's die in het werk van de hedendaagse Antilliaanse en Arubaanse kunstenaars zichtbaar zijn.

Arte

Voorbereidingen zijn getroffen om de staatkundige vernieuwingen binnen het Koninkrijk hun beslag te laten krijgen. De Nederlandse Antillen zullen als land binnen het Koninkrijk ophouden te bestaan. Curaçao en Sint-Maarten krijgen elk de status van land. De eilandgebieden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zullen als openbaar lichaam deel gaan uitmaken van het Nederlandse staatsbestel. Curaçao en Sint- Maarten kunnen blijven rekenen op steun van de regering op het terrein van rechtshandhaving en goed bestuur.

troonrede 2010, demissionair kabinet Balkenende IV, uitgesproken door H.M. Koningin Beatrix.
bron : prinsjesdag2010.nl
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017