amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Belasting-wetgeving

Belastingwetgeving 2012 boek
belasting
9789088502798
prijsindicatie
€ 89,00

Curacao, Sint Maarten, Aruba & de BES eilanden 2012

Als gevolg van de staatkundige veranderingen, welke in 2010 plaatsvonden en die wat de fiscale wetgeving betrof hun beslag kregen met ingang van 1 januari 2011, werd de bundel Belastingwetgeving 2011 noodzakelijkerwijs een letterlijk zwaarwichtige bundel. Aan de tot dan toe in de wetgevingsbundel opgenomen wetteksten werd toegevoegd de fiscale wetgeving die vanaf 1 januari 2011 geldt in de BES-eilanden. Het totaal aantal pagina's in de wettenbundel kwam daarmee 1736. Een zeer gewaardeerde abonnee op de wettenbundel vond daarin zelfs aanleiding om in een ingezonden brief in een van de Curaçaose dagbladen erop te wijzen dat het gewicht van de bundel naar haar mening eraan in de weg stond om deze nog op comfortabele wijze te kunnen raadplegen.

Door de redactie van de wettenbundel is deze impliciete suggestie ter harte genomen en is besloten om de bundel voor 2012 te splitsen. Deze bestaat nu uit twee afzonderlijke delen, een deel waarin de wetgeving voor Curaçao en de BES-eilanden en een deel waarin de wetgeving voor Aruba en St. Maarten is opgenomen. De redactie hoopt dat hiermee in voldoende mate aan de hanteerbaarheid van de wettenbundel is tegemoet gekomen. Overigens zijn er in de wettenbundel 2012 geen noemenswaardige wijzigingen opgenomen. De Publicatiebladen zijn bijgewerkt tot en met 31 december 2011 en de wettenbundel biedt daarmee opnieuw een duidelijk overzicht van de meest relevante fiscale regelgeving per 1 januari 2012.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2017