amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Sanatorium Zonnestraal

Sanatorium Zonnestraal

Sanatorium Zonnestraal
architectuur
geschiedenis en restauratie van een modern monument
Paul Meurs
Marie-Thérèse van Thoor
hardcover
280 blz
Nai Uitgevers - 2010
isbn 9056626957
9789056626952
prijsindicatie € 45,00
In 1928 werd in Hilversum Sanatorium Zonnestraal geopend. Dit gebouw, naar een ontwerp van Jan Duiker, wordt internationaal beschouwd als een van de belangrijkste voorbeelden van de Nederlandse modernistische architectuur. Het was echter niet gebouwd voor de eeuwigheid en verval zette meedogenloos in.

Inmiddels is de restauratie voltooid, maar deze ging gepaard met veel discussie. In deze publicatie van het Nederlands Architectuur Instituut werpen deskundigen hun licht op het ontstaan, het gebruik, het verval en vooral de restauratie van dit icoon. Ook de restauratiearchitecten komen uitvoerig aan het woord. Uitvoerig geillustreerd met ontwerptekeningen en foto's van alle perioden.

Belangrijk werk voor vakgenoten in de monumentenzorg en restauratie omdat men in dit restauratieproject te maken kreeg met problemen die exemplarisch zijn voor de restauratie van twintigste-eeuwse architectuur, waarin bijvoorbeeld voor het eerst met industriele bouwmethoden werd gewerkt. De restauratie is bekroond met de World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize 2010. Met bronverwijzingen en uitgebreide literatuurlijst. De ingevoegde katernen illustraties zijn uitgevoerd op glanspapier.

bron : NBD|Biblion recensie - Karin van Hoof
De architectuur van Duiker werd bepaald door het idee van een gezonde samenleving die volop gebruikmaakt van de moderne technieken die ter beschikking staan. Duiker ontwierp een complex van gebouwen met de destijds nieuwste technieken. Zo gebruikte hij gewapend beton, waardoor de gevels vrijwel geheel uit stalen profielen en glas konden worden opgetrokken. Daardoor ontstond een nieuw soort gebouw dat bijna enkel uit zon, licht en lucht leek te bestaan.

Toch is de naam Zonnestraal niet aan het gebouw ontleend, maar aan een inzamelingsactie van Belgische diamantbewerkers om tbc-patiënten te helpen. Voor de patiënten van Zonnestraal zelf werden vooral in Amsterdam, ook na de oplevering van het complex, regelmatig inzamelingsacties gehouden.

bron : Wegwerpgebouw Zonnestraal blijft toch behouden - Joost Zonneveld, Het Parool, 12/07/2011, pagina 38.
Sanatorium Zonnestraal
1925 ontworpen
Jan Duiker [1890-1935]
architect
samen met
Bernard Bijvoet [1889-1979]
Jan Gerko Wiebenga [1886 – 1974]
architectuur
twintigste eeuw
Hilversum
monument
Nieuwe Bouwen
12 juni 1928
geopend
hersteloord
diamantslijpers
met tuberculose
tbc
restauratie
architecten
Hubert-Jan Henket
Wessel de Jonge
historisch beeldmateriaal
tekeningen
plattegronden
Zonnestraalcomplex
architectonische
landschappelijke
bestuurlijke aspecten
restauratieproces
Werelderfgoedlijst Unesco
World Monuments Fund
Knoll Modernism Prize 2010
Bierman Henket architecten
Wessel de Jonge architecten
voorbeeld
Nederlands
modernistische architectuur
niet voor eeuwigheid
verval
Nederlands Architectuur Instituut
belangrijk werk
vakgenoten
monumentenzorg
restauratieproject
bronverwijzingen
literatuurlijst

architect - architectuur

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018