amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Noties
lezingen TU Delft
Jo Coenen
paperback
247 blz
isbn 9085066972
9789085066972
SUN 2010 - Nederlands
prijsindicatie € 29,50

bestel boek
Noties - Coenen
Een bewerking van een reeks lezingen van de architect en oud-rijksbouwmeester. Een mooi en inspirerend boek, ook bedoeld als lesboek voor studenten, opgebouwd uit drie delen : basisthematiek, openbaarheid van gebouwen en methoden en toepassing in de praktijk.

Bevat inhoudsopgave, noten en bibliografie. Rijk voorzien van afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Prettig leesbaar en zeker ook bedoeld voor een breder publiek, dat in architectuur en het beroep van architect geinteresseerd is. Coenen pleit voor een architect, die streeft naar een zo breed mogelijke kennis en beheersing van het vakgebied. Als architect moet je alles weten van statica, mechanica, geur, akoestiek, licht, materialen, budgetbeheersing etcetera. Coenen is een bezield en betrokken architect, deze uitgave is een aanrader.

NBD|Biblion recensie - ir. R.J. Wijntjes   -   meer boeken over Jo Coenen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2016