amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

bkkc

Menen Henry Ford te kunnen citeren getuigt van weinig realiteitszin. [1] No one said they wanted faster horses, they wanted less horseshit. [2] getuigt van meer kennis van de werkelijkheid. Het belangrijkste misverstand rondom bkkc is blijkbaar : bkkc zou beoordelaar zijn van projecten binnen het impulgeldenprogramma. Dat is ronduit onwaar. Dat is niet onwaar, dat is gewoon de realiteit. Luc Begas antwoordt mij : In de eerste plaats staat het je vrij om een crowdfunding actie te beginnen. Dat is niet aan bkkc. Anders ligt de vraag aan bkkc of wij vanuit het impulsgelden programma een bijdrage aan deze crowdfunding actie willen verlenen. Daarbij maken we, voor iedere aanvraag, een afweging of de activiteit goed is voorbereid, dat de belangrijke onderdelen (urgentie, wervende tekst, tegenprestaties en publiciteit/promotie ten behoeve van werving donateurs) goed onderbouwd zijn en dat de activiteit bijdraagt aan de versterking van de professionele kunst en cultuursector in Brabant. Met als conclusie : 5. je doelgroep van makers valt maar deels onder de professionele doelgroep van beeldend kunstenaar, aldus inhoudelijk adviseurs van bkkc. Om dit te bepalen kijken we naar : beroepsopleiding, marktgerichte en publieke activiteiten en erkenning van het kunstenaarschap door derden. En de artistieke kwaliteit, gemeten naar originaliteit, vakmanschap, actuele relevantie. Wat nog meer niet waar is, daar kom ik later op. Zalig Kerstfeest. - Erwin Nas. [1] jaarverslag bkkc 2015 - Chris van Koppen : "Zoals Henry Ford zei: If I had asked my customers what they wanted, they would have said a faster horse. [2] http://www.helloerik.com/no-one-said-they-wanted-faster-horses-they-wanted-less-horseshit Een reactie op De laatste weken ligt bkkc nogal onder vuur. [3] - Chris van Koppen, directeur bkkc, via communicatie@bkkc.nl, 2016.12.23 [3] http://www.bkkc.nl/nieuws/2016-december/onder-vuur?utm_source=bkkc+nieuwsbrief+en+mailinglijst&utm_campaign=002287a783-bkkc_nieuwsbrief_december_2016&utm_medium=email&utm_term=0_264bf8746c-002287a783-421222705

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018