amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas

Broken White

With the dawn of the digital age, colours are increasingly produced by screens - artificial sources of light. The new colours are radiant instead of reflective.

The existing order has been throughly shaken up and the old ways of categorising, analysing and using colour are no longer sufficient.

It's time to recalibrate our understanding of colour. Whilst teaching at Design Academy Eindhoven artist Mathieu Meijers developed a concept for doing so.

The exhibition Broken White, which he curated together with designer Bas van Tol, Jurgen Bey and Thomas Widdershoven, is an attempt to visualise this concept with over 50 works of art and design.

Broken White is the fourth exhibition in a continuing collaboration between Design Academy Eindhoven and Van AbbeMuseum.

isbn 9789491400285, 80 blz paperback

Broken White

Gebroken Wit

Sedert het aanbreken van het digitale tijdperk, worden kleuren steeds vaker geproduceerd door schermen - kunstmatige lichtbronnen. de nieuwe kleuren zijn stralend in plaats van reflecterend.

De bestaande orde is grondig door elkaar geschud en de vertrouwde manieren van categoriseren, analyseren en gebruik van kleur zijn niet langer toereikend.

Het is tijd om ons begrip van kleur herijken. Voor het onderwijs-programma van de Design Academy Eindhoven heeft kunstenaar Mathieu Meijers daarvoor een concept ontwikkeld.

De expositie Gebroken Wit, die hij samen met ontwerper Bas van Tol, Jurgen Bey en Thomas Widdershoven heeft samengesteld, is een poging dit concept met behulp van meer dan 50 werken van kunst en design te illustreren.

Gebroken Wit is de vierde tentoonstelling in een voortdurende samenwerking tussen Design Academy Eindhoven en Het Van Abbemuseum.

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018