amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verhandeling over witte magie - Alice A. Bailey

Een verhandeling over witte magie

de weg van de discipel

Dit boek bevat de Vijftien Regels voor Magie en voor ziele-beheersing, gebaseerd op de navolgbare woorden uit de Bhagavad-Gita: 'Ofschoon ik de Ongeborene ben, de onvergankelijke Ziel, ofschoon ik de Heer der Schepselen ben, openbaar ik mij desondanks als Heer over mijn Aard, krachtens de magische macht van de Ziel.'

De ongemanifesteerde ziel in haar essentiële wezen, gemanifesteerd door middel van de aard van haar persoonlijkheidsuitrusting, is altijd een bron van mysterie. Zij ontsnapt aan het analytische concreet denkvermogen en openbaart haar ware zelf aan het verlichte denkvermogen dat versmolten is met het geopende hart, dat niet uit is op het verwerven en vasthouden van persoonlijke vooruitgang, maar op het aanwenden van de magische kracht in dienstbetoon. De macht van de ziel staat altijd ter beschikking aan degeen die, als aspirant tot aangenomen discipelschap, tracht om van praktisch dienstbaar nut te zijn in het specifieke tijdvak en omgeving en met de specifieke uitrusting die voorhanden is.

Het boek besluit met een prikkelende oproep aan de ziel in alle aspiranten: 'Ik eindig met een beroep op allen die deze instructies lezen, om hun krachten te verenigen, hun gelofte van toewijding aan de dienst van de mensheid te hernieuwen, hun eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken aan het groepswelzijn, hun ogen van zichzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie...
Laat studenten in deze tijd van nood en gelegenheid zich bezinnen op de opoffering van al hetgeen zij hebben aan de hulp aan de mensheid.'
Alice A. Bailey
magie
gebonden
480 blz
isbn 9062716687
9789062716685
Mirananda
prijsindicatie € 29,90
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018