amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett

H.P. Blavatsky
brieven
gebonden
606 blz
isbn 906271580X
9789062715800
Tupa - 1995
prijsindicatie € 25,00

bestel boekH.P. Blavatsky boeken

De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett

Samengesteld en ingeleid door A. Trevor Barker

Deze brieven werden tussen 1880 en 1884 geschreven aan A. P. Sinnett, die redacteur van »The Pioneer« was, een in die tijd toonaangevende krant in het voormalige Brits-Indië. Ze werden, in het Engels, geschreven door de twee Mahatma's die H.P. Blavatsky als haar leermeesters en inspirators van »Isis Ontsluierd« en »De Geheime Leer« noemde en voor het eerst gepubliceerd in 1923.

De oorspronkelijke manuscripten werden door Trevor Barker onverkort en onbewerkt gepubliceerd, en zijn nu in The British Library in het Brits Museum ondergebracht.

Geen ander boek is te vergelijken met deze verzameling vertrouwelijke brieven. Ze geven niet alleen verreikende ideeën van religieuze en wetenschappelijke aard, die sindsdien in hoge mate profetisch zijn gebleken, maar bevatten ook praktische wenken, en geven blijk van warme gevoelens, geduld en een weldadige humor.

Deze brieven, die volgens theosofen de meest gezaghebbende leringen bevatten die zijn uitgegeven, 'De Geheime Leer' niet uitgezonderd, staan vol verheven filosofische en ethische wenken. Het licht dat ze werpen op de vroegste geschiedenis van de Theosophical Society en op het karakter en de motieven van de eerste medewerkers ervan, stelt ons in staat een beter begrip te krijgen van hun boodschapper H.P. Blavatsky.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018