amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Sleutel tot de Theosofie - Blavatsky

H.P. Blavatsky
theosofie
gebonden, 402 blz
isbn 9070328151
9789070328153
Tupa - 1995
prijsindicatie € 20,00

bestel boek

De Sleutel tot de Theosofie

Na publicatie van »De Geheime Leer« werd H.P. Blavatsky overladen met verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. In antwoord hierop schreef ze »De Sleutel tot de Theosofie«, in vraag-en-antwoord-stijl.

Wat is Theosofie ? Wat is het beleid van de Theosophical Society ? Wat maakt iemand tot een theosoof ? Wat is karma ? Wat is reïncarnatie ? Wat gebeurt er na de dood ? Wat is praktidsche theosofie ? Wie zijn de mahatma's ?

Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de Theosophical Society. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

boeken van H.P. Blavatsky
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018