amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas


H.P. Blavatsky
2 delen
gebonden, 1.691 blz
isbn 9070328216
9789070328214
Tupa - 1997
prijsindicatie € 47,50

bestel boekH.P. Blavatsky boeken

De Geheime Leer

De Geheime Leer, die meer dan 100 jaar geleden uitkwam en sindsdien steeds verkrijgbaar is geweest, is nog steeds de meest uitgebreide bron van informatie over de esoterische wijsheid en geeft een overzicht van de fundamentele beginselen van de »Geheime Leer uit archaische tijden«.

Het doel van dit boek kan aldus worden geformuleerd : aan te tonen dat de Natuur geen »toevallig bijeenkomen van atomen« is, en aan de mens zijn rechtmatige plaats in het plan van het heelal te geven; de archaïsche waarheden, die de grondslag vormen van alle religies, tegen ontaarding te beschermen en de fundamentele eenheid waaruit ze alle voortkomen enigszins aan het licht te brengen.

De Geheime Leer is gebaseerd op de oude Stanza's van Dzyan en steunt op bewijsmateriaal uit meer dan 1200 bronnen. In deze delen ontvouwt zich het panorama van de evolutie van de kosmos en de mens - vanaf het ontwaken van de goden na een »universele nacht« tot het uiteindelijk weer opgaan van de kosmos in zijn goddelijke bron.

Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke wetenschappelijke kwesties, en wordt de betekenis van mythen, symbolen en allegorieën verklaard waardoor de lezer een universele sleutel krijgt om de heilige geschriften van de wereld te ontsluiten en daarin een dieper inzicht te verkrijgen.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018