amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Stem van de Stilte - Blavatsky

H.P. Blavatsky
devotie
gebonden, 121 blz
isbn 9070328674
9789070328672
Tupa - 2009
prijsindicatie € 13,75

bestel boek

De Stem van de Stilte

Toen H.P. Blavatsky het schrijven van haar meesterwerken had voltooid, richtte ze haar aandacht meer in het bijzonder op de behoeften van mensen die ernstig ernaar verlangen de situatie waarin de mensheid zich bevindt te verbeteren. Het resultaat was »De Stem van de Stilte«, een klassiek devotioneel boekje van onvergelijkelijke schoonheid en kracht.

De schrijfster had oude regels uit het »Boek van de Gulden Voorschriften« - ontleend aan dezelfde archaïsche bron als de Stanza’s van Dzyan waarop »De Geheime Leer« is gebaseerd - uit het hoofd geleerd en heeft deze in dit boekje vertaald; ze maakt duidelijk wat het essentiële verschil is tussen de twee paden van geestelijke volmaking.

Het ene wordt gevolgd door hen die waarheid zoeken voor hun eigen verlichting; het andere volgen mensen in elk land en uit elke eeuw van wie de enige aspiratie wordt ingegeven door een gevoel van mededogen en bezorgdheid om het welzijn van de hele mensheid.

boeken van H.P. Blavatsky
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018