amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
theosofie
H.P. Blavatsky
W.Q. Judge
De Purucker
K. Tingley
Augustinus
Bailey
Beatrijs
Benedictus
Blavatsky
Bosch
Da Vinci
Franciscus
Hillesum
Jezus
Luther
Magdalena
Mohammed
Nostradamus
Otto
boeddhisme
esoterie
mystiek
orden
theosofie

Helena Blavatsky boeken

[ 1831 - 1891 ]

Introductie tot De Geheime Leer - Blavatsky
In »Een Introductie tot De Geheime Leer« geeft H.P. Blavatsky aanwijzingen die van nut kunnen zijn bij het bestuderen van 'De Geheime Leer'.

Een Introductie tot »De Geheime Leer«

In »De Geheime Leer« wordt het ontstaan van de kosmos en van de mens besproken waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze niet berusten op een toevallig bijeenkomen van atomen.

De Geheime Leer

Geheime Leer - Blavatsky
Toelichting op De Geheime Leer - Blavatsky
Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society in Londen beantwoordde Blavatsky vragen over de »De Geheime Leer«.

Toelichting op »De Geheime Leer«

Wat is Theosofie - Wat is het beleid van de Theosophical Society - Wat maakt iemand tot een theosoof - Wat is karma - Wat is reïncarnatie - Wat gebeurt er na de dood - Wat is praktidsche theosofie - Wie zijn de mahatma's -

De Sleutel tot de Theosofie

Sleutel tot de Theosofie - Blavatsky
Isis ontsluierd - Blavatsky
Het tweede grote werk van de stichtster van de theosofie. Zij wil de aloude Waarheid, die in alle religies aanwezig en achter alle wetenschappen verborgen zou zijn, bekend maken. Zij spreekt over oude mysterien, spiritisme, reincarnatie, het oude Egypte, India, etc. Haar kennis van al deze zaken is het gevolg van contacten met de geheimzinnige Meesters in de Himalaya.

Isis ontsluierd - Blavatsky

Dit rapport is misschien wel het meest bekend doordat het Mw. Blavatsky brandmerkt als »een van de meest begaafde, vindingrijke en interessante bedriegers in de geschiedenis«.

H.P. Blavatsky en de SPR

H.P. Blavatsky en de SPR
de boeken Helena Petrovna Blavatsky
meer boeken van H.P. Blavatsky
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018