amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

H.P. Blavatsky boeken

(2) (1)

Toen H.P. Blavatsky het schrijven van haar meesterwerken had voltooid, richtte ze haar aandacht meer in het bijzonder op de behoeften van mensen die ernstig ernaar verlangen de situatie waarin de mensheid zich bevindt te verbeteren.

De Stem van de Stilte

Stem van de Stilte - Blavatsky
Het bijzondere leven van Helena Blavatsky
In haar leven richtte ze zich in feite op maar n belangrijk doel : om in een eeuw van materialisme de oude op de achtergrond geraakte esoterische wijsheid weer onder de aandacht van de mensheid te brengen.

Bijzondere leven van Helena Blavatsky

Wie was de ware H. P. Blavatsky ? Volgens de schrijver zijn zoveel pogingen gedaan haar verkeerd voor te stellen, dat een kort maar authentiek verslag van haar idealen, haar manier van werken en de belangrijkste gebeurtenissen in haar leven, op zijn plaats is.

Blavatsky en de Theosofische Beweging

H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging
De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett - Blavatsky
Geen ander boek is te vergelijken met deze verzameling vertrouwelijke brieven. Ze geven niet alleen verreikende ideen van religieuze en wetenschappelijke aard, die sindsdien in hoge mate profetisch zijn gebleken, maar bevatten ook praktische wenken, en geven blijk van warme gevoelens, geduld en een weldadige humor.

De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett

de boeken Helena Petrovna Blavatsky
meer boeken van Helena Petrovna Blavatsky
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018